آدرس

تهران، خیابان دکتر قریب، پلاک ۹ واحد سوم

تلفن

۰۲۱-۶۶۹۲۵۲۴۱

فکس

۰۲۱-۶۶۹۲۵۷۸۹

ایمیل

info@edtpharma.com

ارسال پیام